Tất cả bài viết

CANH HẾN VỚI MƯỚP & HẸ LÁ

CANH HẾN VỚI MƯỚP & HẸ LÁ

Ngày: 17/09/2018 lúc 20:49PM

“Trưa hè vọng một tiếng rao- Nhớ canh hến Thượng nôn nao muốn về”Cầu vè trên nói lên sự nỏi tiếng của hến sông La - Đức Thọ - Hà Tĩnh từ muôn đời nay. Hến sông La ngọt, chắc thịt, khi ăn rất thơm ngon và tươi. Hến sông La của Đặc Sản Xứ Nghệ được chọn những con còn sống khỏe, ngâm và rửa rất sạch, sau đó luộc hến, đãi lấy phần ruột hến, phần nước luộc ngọt nhất, sạch nhất cũng được giữ lại để mang đến cho khách hàng nấu canh hến.

Tất cả bài viết

CANH HẾN VỚI MƯỚP & HẸ LÁ

CANH HẾN VỚI MƯỚP & HẸ LÁ

Ngày: 17/09/2018 lúc 20:49PM

“Trưa hè vọng một tiếng rao- Nhớ canh hến Thượng nôn nao muốn về”Cầu vè trên nói lên sự nỏi tiếng của hến sông La - Đức Thọ - Hà Tĩnh từ muôn đời nay. Hến sông La ngọt, chắc thịt, khi ăn rất thơm ngon và tươi. Hến sông La của Đặc Sản Xứ Nghệ được chọn những con còn sống khỏe, ngâm và rửa rất sạch, sau đó luộc hến, đãi lấy phần ruột hến, phần nước luộc ngọt nhất, sạch nhất cũng được giữ lại để mang đến cho khách hàng nấu canh hến.