Cách mua hàng

Trên màn hình giao diện danh sách sản phẩm.  Chọn biểu tượng Giỏ hàng để mua hàng.

 

Khi click vào giỏ hàng trong khung sản phẩm để đặt hàng  thì giỏ hàng ở phía trên góc trái màn hình sẽ cập nhật số lượng hàng được thêm vào.

 

Chọn Kiểm Tra hoặc Xem Giỏ Hàng để vào giỏ hàng.

Chọn Kiểm Tra để tiếp tục mua hàng. Nếu muốn xóa bỏ sản phẩm khỏi danh sách mua hàng thì bạn click chọn sản phẩm và nhấn Cập nhật giỏ hàng.

Nhập thông tin và địa chỉ để đặt hàng .  Những thông tin có dấu sao là những thông tin bắt buộc nhập.

Nếu bạn đã có thông tin nhập từ những lần trước thì có thể click vào để chọn lại như màn hình dưới đây.

Tiếp theo chuyển sang màn hình chọn phương thức vận chuyển hàng

 

Tiếp theo chọn phương thức thanh toán.

Xác nhận thông tin thanh toán.

Xác nhận đơn hàng

Hoàn thành.