Liên hệ

Liên hệ Đặc Sản Xứ Nghệ:

Địa chỉ:       số 51 đường Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:   0974.036.712 hoặc 0946.105.347 hoặc 0983.925.581

Facebook:    https://www.facebook.com/dacsanxunghe.vn

                    https://www.facebook.com/haisancualotuoisongsach

Website:       http://www.dacsanxunghe.vn

Email:         dacsanxunghe3738@gmail.com

Youtube:      https://www.youtube.com/dacsanxunghe

Google+:     https://plus.google.com/107177775088832391196/posts

Logo:          

 

Liên hệ