HẢI SẢN CỬA LÒ

Picture of CÁ NỤC MỘT NẮNG

CÁ NỤC MỘT NẮNG

Cá nục một nắng, đã làm sạch, bỏ đầu, chỉ còn phần

160.000,00 ₫

Picture of CÁ KÌM TƯƠI

CÁ KÌM TƯƠI

Cá kìm tươi (cá thu đao) tươi ngon, làm sạch

140.000,00 ₫

Picture of CÁ MỜM SỮA

CÁ MỜM SỮA

Cá mờm sữa loại tươi ngon nhất. Đóng gói 2 lạng rư

170.000,00 ₫

Picture of MỰC ỐNG CỬA LÒ LOẠI TO

MỰC ỐNG CỬA LÒ LOẠI TO

Mực ống Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ: 2–3 con /

310.000,00 ₫

Picture of MỰC SIM TRỨNG CỬA LÒ

MỰC SIM TRỨNG CỬA LÒ

Mực SIM Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ: 25-30 con/

320.000,00 ₫

% 350.000,00 ₫

Picture of MỰC MỘT NẮNG (MỰC HÉO)

MỰC MỘT NẮNG (MỰC HÉO)

Mực một nắng làm từ mực ống tươi ngon sạch - Giá b

490.000,00 ₫

Picture of RUỘT HÀU SỮA

RUỘT HÀU SỮA

Ruột hàu được lấy từ hàu sữa biển, tự nhiên. Giá

200.000,00 ₫

Picture of CÁ BỚP TƯƠI (CÁ GIÒ)

CÁ BỚP TƯƠI (CÁ GIÒ)

Cá bớp (cá giò) tươi ngon sạch. Kích cỡ: 2-3 miến

360.000,00 ₫

Picture of CÁ ĐUỐI TƯƠI

CÁ ĐUỐI TƯƠI

Cá đuối tươi ngon sach, đã xẻ thịt, đóng gói khoản

200.000,00 ₫

Picture of MỰC TRỨNG (mực xôi) CỬA LÒ

MỰC TRỨNG (mực xôi) CỬA LÒ

Mực trứng Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ: 15-20 c

420.000,00 ₫

% 370.000,00 ₫

Picture of CÁ NỤC CHUỐI TƯƠI

CÁ NỤC CHUỐI TƯƠI

Cá nục Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ: 8 – 9 con/

140.000,00 ₫

Picture of CÁ ĐỤC CỬA LÒ

CÁ ĐỤC CỬA LÒ

Cá đục Cửa Lò tươi ngon sạch- Gần giống cá bổng nư

200.000,00 ₫