HẢI SẢN CỬA LÒ

Picture of MỰC NHÁY CỬA LÒ

MỰC NHÁY CỬA LÒ

Mực nháy Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ: 15-20 co

300.000,00 ₫

Picture of CÁ CHIM VÀNG SA (LOẠI VỪA)

CÁ CHIM VÀNG SA (LOẠI VỪA)

Cá chim vàng sa biển Cửa Lò - Kích cỡ: 0,5-0.7kg/c

250.000,00 ₫

Picture of MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

Mực khô làm từ mực ống tươi ngon sạch - Giá bán tí

1.050.000,00 ₫

Picture of CÁ CHIM ĐEN BIỂN CỬA LÒ

CÁ CHIM ĐEN BIỂN CỬA LÒ

Cá chim đen biển Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ:

280.000,00 ₫

Picture of Cá nục Cửa Lò tươi

Cá nục Cửa Lò tươi

Cá nục Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ: 8 – 9 con/

140.000,00 ₫

Picture of CÁ THÈN CỬA LÒ

CÁ THÈN CỬA LÒ

Cá thèn (CÁ PHÈN) biển Cửa Lò tươi ngon sạch - Giá

160.000,00 ₫

Picture of CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

Cá nhồng tươi Cửa Lò đã làm sạch, kích cỡ khoảng 7

140.000,00 ₫

Picture of MỰC LÁ CỬA LÒ

MỰC LÁ CỬA LÒ

Mực lá Cửa Lò hoàn toàn tươi ngon sạch - Kích cỡ m

290.000,00 ₫

Picture of MỰC ỐNG CỬA LÒ (6-8 con/kg)

MỰC ỐNG CỬA LÒ (6-8 con/kg)

Mực ống Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ: 6 – 8 con

290.000,00 ₫

Picture of CÁ BẠC MÁ CỬA LÒ NƯỚNG

CÁ BẠC MÁ CỬA LÒ NƯỚNG

Cá bạc má Cửa Lò nướng từ cá bạc má Cửa Lò tươi ng

180.000,00 ₫

Picture of THỊT BỀ BỀ BÓC NÕN

THỊT BỀ BỀ BÓC NÕN

Thịt bề bề hấp sơ bóc nõn loại vừa tươi ngon nhất

380.000,00 ₫

Picture of CÁ KHOAI CỬA LÒ

CÁ KHOAI CỬA LÒ

Cá cháo (Cá khoai) biển Cửa Lò tươi ngon sạch. Giá

220.000,00 ₫