Picture of NHÚT HOA CHUỐI

NHÚT HOA CHUỐI

Nhút hoa chuối siêu sạch - Giá bán tính theo bình

55.000,00 ₫

Picture of CÁ CÒM KHO NGHỆ

CÁ CÒM KHO NGHỆ

Cá còm kho nghệ loại cực ngon - Bán theo niêu cá đ

145.000,00 ₫

Picture of LƯƠN ĐỒNG NGHỆ AN - LƯƠN XÀO

LƯƠN ĐỒNG NGHỆ AN - LƯƠN XÀO

Lương đồng Nghệ An tươi ngon, đã làm sạch, bỏ ruột

280.000,00 ₫

% 250.000,00 ₫

Picture of TÔM NGHỆ CỬA LÒ

TÔM NGHỆ CỬA LÒ

Tôm nghệ Cửa Lò cực tươi ngon - Kích cỡ: 40-50 con

290.000,00 ₫

Picture of NHÚT THANH CHƯƠNG

NHÚT THANH CHƯƠNG

Nhút mít Thanh Chương siêu sạch - Giá bán theo bìn

65.000,00 ₫

Picture of THỊT GHẸ BÓC SẴN

THỊT GHẸ BÓC SẴN

Thịt ghẹ được bóc từ ghẹ tươi ngon - Giá bán tính

360.000,00 ₫

Picture of CÁ MÚ CỬA LÒ (CÁ SONG)

CÁ MÚ CỬA LÒ (CÁ SONG)

Cá mú biển (cá song) tươi ngon sạch Cửa Lò. Kích

350.000,00 ₫

Picture of CÁ KHOAI CỬA LÒ

CÁ KHOAI CỬA LÒ

Cá cháo (Cá khoai) biển Cửa Lò tươi ngon sạch. Giá

220.000,00 ₫

Picture of THỊT BỀ BỀ BÓC NÕN

THỊT BỀ BỀ BÓC NÕN

Thịt bề bề hấp sơ bóc nõn loại vừa tươi ngon nhất

380.000,00 ₫

Picture of CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

Cá nhồng tươi Cửa Lò đã làm sạch, 7-9con/kg, giá

140.000,00 ₫

Picture of CÁ TRÍCH CỬA LÒ (cá ve)

CÁ TRÍCH CỬA LÒ (cá ve)

Cá trích (cá ve) Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ:

130.000,00 ₫

Picture of MỰC ỐNG CỬA LÒ LOẠI TO

MỰC ỐNG CỬA LÒ LOẠI TO

Mực ống Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ: 2–3 con /

290.000,00 ₫

Picture of CHẢ MỰC CỬA LÒ ĐẶC BIỆT

CHẢ MỰC CỬA LÒ ĐẶC BIỆT

Chả mực Cửa Lò được làm từ mực ngon, tươi, sạch, k

380.000,00 ₫

Picture of MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

Mực khô làm từ mực ống tươi ngon sạch - Giá bán tí

800.000,00 ₫

Picture of MẮM TÉP CỬA LÒ (Ruốc chua)

MẮM TÉP CỬA LÒ (Ruốc chua)

Mắm tép Cửa Lò làm từ tép biển Cửa Lò tươi ngon -

100.000,00 ₫

Picture of CHẢ CÁ MỐI (CÁ THỬNG) CỬA LÒ

CHẢ CÁ MỐI (CÁ THỬNG) CỬA LÒ

Chả cá mối Cửa Lò được làm từ cá mối ngon, tươi, s

170.000,00 ₫