Picture of LƯƠN ĐỒNG NGHỆ AN - LƯƠN XÀO

LƯƠN ĐỒNG NGHỆ AN - LƯƠN XÀO

Lương đồng Nghệ An tươi ngon, đã làm sạch, bỏ ruột

280.000,00 ₫

% 250.000,00 ₫

Picture of TÔM NGHỆ CỬA LÒ

TÔM NGHỆ CỬA LÒ

Tôm nghệ Cửa Lò cực tươi ngon - Kích cỡ: 40-50 con

290.000,00 ₫

Picture of NHÚT THANH CHƯƠNG

NHÚT THANH CHƯƠNG

Nhút mít Thanh Chương siêu sạch - Giá bán theo bìn

65.000,00 ₫

Picture of THỊT GHẸ BÓC SẴN

THỊT GHẸ BÓC SẴN

Thịt ghẹ được bóc từ ghẹ tươi ngon - Giá bán tính

360.000,00 ₫

Picture of CÁ MÚ CỬA LÒ (CÁ SONG)

CÁ MÚ CỬA LÒ (CÁ SONG)

Cá mú biển (cá song) tươi ngon sạch Cửa Lò. Kích

350.000,00 ₫

Picture of CÁ KHOAI CỬA LÒ

CÁ KHOAI CỬA LÒ

Cá cháo (Cá khoai) biển Cửa Lò tươi ngon sạch. Giá

220.000,00 ₫

Picture of CAM VINH

CAM VINH

Cam Vinh (giống cam xã Đoài) loại đặc biệt, không

68.000,00 ₫

% 73.000,00 ₫

Picture of MĂNG MUỐI TỎI ỚT MIỀN TÂY NGHỆ AN

MĂNG MUỐI TỎI ỚT MIỀN TÂY NGHỆ AN

Măng muổi tỏi ớt miền tây Nghệ An làm từ măng cây

100.000,00 ₫

Picture of THỊT BỀ BỀ BÓC NÕN

THỊT BỀ BỀ BÓC NÕN

Thịt bề bề hấp sơ bóc nõn loại vừa tươi ngon nhất

380.000,00 ₫

Picture of CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

Cá nhồng tươi Cửa Lò đã làm sạch, 7-9con/kg, giá

140.000,00 ₫

Picture of CÁ TRÍCH CỬA LÒ (cá ve)

CÁ TRÍCH CỬA LÒ (cá ve)

Cá trích (cá ve) Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ:

130.000,00 ₫

Picture of MỰC ỐNG CỬA LÒ LOẠI TO

MỰC ỐNG CỬA LÒ LOẠI TO

Mực ống Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ: 2–3 con /

290.000,00 ₫

Picture of CHẢ MỰC CỬA LÒ ĐẶC BIỆT

CHẢ MỰC CỬA LÒ ĐẶC BIỆT

Chả mực Cửa Lò được làm từ mực ngon, tươi, sạch, k

380.000,00 ₫

Picture of MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

Mực khô làm từ mực ống tươi ngon sạch - Giá bán tí

800.000,00 ₫

Picture of MẮM TÉP CỬA LÒ (Ruốc chua)

MẮM TÉP CỬA LÒ (Ruốc chua)

Mắm tép Cửa Lò làm từ tép biển Cửa Lò tươi ngon -

100.000,00 ₫

Picture of CHẢ CÁ MỐI (CÁ THỬNG) CỬA LÒ

CHẢ CÁ MỐI (CÁ THỬNG) CỬA LÒ

Chả cá mối Cửa Lò được làm từ cá mối ngon, tươi, s

170.000,00 ₫