Picture of CÁ THU CỬA LÒ NƯỚNG

CÁ THU CỬA LÒ NƯỚNG

Cá thu câu Cửa Lò cắt lát miếng nạc nướng làm từ c

330.000,00 ₫

Picture of CUA ĐỒNG GIÃ TAY

CUA ĐỒNG GIÃ TAY

Cua đồng đã làm sạch, giã tay tinh chất - Gián bán

220.000,00 ₫

Picture of CÀ PHÁO MUỐI MẮM

CÀ PHÁO MUỐI MẮM

Cà pháo muối mắm cổ truyền Nghệ An - Kích thước bì

60.000,00 ₫

Picture of MÙNG CHUA (DỌC MÙNG MUỐI)

MÙNG CHUA (DỌC MÙNG MUỐI)

Mùng muối chua đống gói theo túi 0.5kg, giá bán tí

50.000,00 ₫

Picture of LƯƠN ĐỒNG NGHỆ AN - LƯƠN CHÁO

LƯƠN ĐỒNG NGHỆ AN - LƯƠN CHÁO

Lươn cháo: 240k/kg, 60k/khay 0.25kg (lươn cháo là

240.000,00 ₫

Picture of MĂNG MUỐI TỎI ỚT MIỀN TÂY NGHỆ AN

MĂNG MUỐI TỎI ỚT MIỀN TÂY NGHỆ AN

Măng muổi tỏi ớt miền tây Nghệ An làm từ măng cây

100.000,00 ₫

Picture of HÀNH TĂM XỨ NGHỆ

HÀNH TĂM XỨ NGHỆ

Hành tăm tươi, đã làm sạch - Giá bán tính theo kg

80.000,00 ₫

Picture of HẾN SÔNG LA VỪA

HẾN SÔNG LA VỪA

Hến sông La - Hà Tĩnh loại tươi ngon nhất - Giá bá

180.000,00 ₫

Picture of MỰC NHÁY CỬA LÒ

MỰC NHÁY CỬA LÒ

Mực nháy Cửa Lò tươi ngon sạch - Kích cỡ: 15-20 co

300.000,00 ₫

Picture of CÁ CHIM VÀNG SA (LOẠI VỪA)

CÁ CHIM VÀNG SA (LOẠI VỪA)

Cá chim vàng sa biển Cửa Lò - Kích cỡ: 0,5-0.7kg/c

250.000,00 ₫

Picture of MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

MỰC KHÔ CỬA LÒ (6-8con/kg)

Mực khô làm từ mực ống tươi ngon sạch - Giá bán tí

1.050.000,00 ₫

Picture of CÁ CHIM ĐEN BIỂN CỬA LÒ

CÁ CHIM ĐEN BIỂN CỬA LÒ

Cá chim đen biển Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ:

280.000,00 ₫

Picture of Cá nục Cửa Lò tươi

Cá nục Cửa Lò tươi

Cá nục Cửa Lò tươi ngon sạch. Kích cỡ: 8 – 9 con/

140.000,00 ₫

Picture of CÁ THÈN CỬA LÒ

CÁ THÈN CỬA LÒ

Cá thèn (CÁ PHÈN) biển Cửa Lò tươi ngon sạch - Giá

160.000,00 ₫

Picture of CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

CÁ NHỒNG LOẠI VỪA

Cá nhồng tươi Cửa Lò đã làm sạch, kích cỡ khoảng 7

140.000,00 ₫

Picture of MỰC LÁ CỬA LÒ

MỰC LÁ CỬA LÒ

Mực lá Cửa Lò hoàn toàn tươi ngon sạch - Kích cỡ m

290.000,00 ₫